• Παραλαβή πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος για την πληρότητα των προδιαγραφών μας
 • Αποθήκευση πρώτων υλών και συσκευασίας και ποιοτικός έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης
 • Μεταφορά των πρώτων υλών από τις αποθήκες στους χώρους παραγωγής
 • Ανάμιξη πρώτων υλών
 • Δημιουργία μίγματος παγωτού
 • Ομοιογενοποίηση
 • Παστερίωση
 • Ψύξη μίγματος παγωτού
 • Μεταφορά και αποθήκευση μίγματος σε δεξαμενές ωρίμανσης

Μετά από όλα τα παραπάνω στάδια, πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς επίσης μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις.

Στη συνέχεια ακολουθούν:

 • Διόγκωση και ψύξη μίγματος στις παγωτομηχανές και ποιοτικός έλεγχος των χαρακτηριστικών του προϊόντος
 • Μορφοποίηση παγωτού και προσθήκη σοκολάτας, σιροπιών, μπισκότων, ξηρών καρπών κ.λπ.
 • Κατάψυξη σε τούνελ ταχείας κατάψυξης και ποιοτικός έλεγχος συνθηκών ταχείας κατάψυξης
 • Συσκευασία παγωτού και ποιοτικός έλεγχος (οργανοληπτικός και μικροβιολογικός)
 • Αποθήκευση στους -25° C
 • Ποιοτικός έλεγχος συνθηκών αποθήκευσης και διάθεσης
 • Διανομή στα σημεία πώλησης