ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 Η εταιρεία  ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564, με ΑΦΜ 998279212, Δ.Ο.Υ. : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,
( Εφεξής «Διοργανώτρια»)  στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για τα παγωτά  με τον διακριτικό τίτλο Karabola - ΕΒΓΑ  και σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας με την εταιρεία Mattel ΑΕ (Συνεργαζόμενη Εταιρεία) για τους  ήρωες Barbie και Ηοt Wheels, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Karabola Βarbie» και «Karabola Hot Wheels».  Η εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση αυτών. Ο διαγωνισμός αφορά στα προϊόντα παγωτού σε κύπελλο με την ονομασία «Karabola Βarbie» και «Karabola  Hot Wheels».

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό έχουν  φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ηλικία, φύλο και επάγγελμα. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. και στην εταιρεία MATTEL AE, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) βαθμού. 

2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από  01/03/2015 έως 31/12/2015 (εφεξής η «Διάρκεια») πανελλαδικά και θα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός αν η Διοργανώτρια αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης και λήξεως αυτού, προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίηση προς το καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και στην ιστοσελίδα της www.evgaicecreams.gr, στο  www.facebook.com/EVGAicecreams και στα site της ΜΑΤΤEL  www.barbie.gr και
www.hotwheels.gr.

 

3. Η  προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί ως εξής:
Σε πεντακόσιες εβδομήντα επτά (577) συσκευασίες των παγωτών σε κύπελλο με την ονομασία «Karabola Βarbie» και πεντακόσιες εβδομήντα μία (571) συσκευασίες  των παγωτών σε κύπελλο με την ονομασία «Karabola  Hot Wheels»,  θα έχει τοποθετηθεί ένα χαρτάκι στο οποίο θα αναγράφεται το υδατογράφημα της Διοργανώτριας εταιρείας (προς πιστοποίηση της αυθεντικότητας του δώρου), οι λέξεις «Μπράβο κέρδισες», το είδος του δώρου που κερδήθηκε  και ένας κωδικός αναγνώρισης του δώρου. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής κερδίζει με την μέθοδο της στιγμιαίας νίκης (instant win)  ένα από τα κατωτέρω περιγραφόμενα  δώρα αντί του μικρότερου δώρου, που υπάρχει πάντα μέσα σε κάθε κύπελλο  του συγκεκριμένου παγωτού .
Τα δώρα που θα απονεμηθούν συνολικά στους χίλιους εκατόν σαράντα οκτώ (1.148)  νικητές είναι τα εξής:

  1. Στα πεντακόσια εβδομήντα επτά ( 577) κύπελλα παγωτού «Karabola Βarbie»:

 

Α) Τα σαράντα (40) κερδίζουν από ένα Πατίνι Barbie και Κράνος Barbie, κωδικός δώρου 5004-50078,

 

Β) Τα σαράντα (40) κερδίζουν από ένα Scooter Barbie και Κράνος Barbie, κωδικός δώρου 5004-50089.
Γ) Τα ογδόντα (80) κερδίζουν από μία Παλετάρα της  Barbie, κωδικός δώρου1023-57362 .
Δ) Τα σαράντα  (40) κερδίζουν από ένα ζευγάρι πατίνι inline Skates και κράνος Barbie, κωδικός δώρου 5004-50020.
Ε) Τα τριάντα επτά (37) κερδίζουν από μία Barbie Μπαλαρίνα Κρίστιν –Μαγική Μεταμόρφωση, κωδικός δώρου Χ8810.
ΣΤ) Τα τριάντα οκτώ (38) κερδίζουν από ένα Σπίτι της Barbie κωδικός δώρου Χ7945.
Ζ) Τα εξήντα (60) κερδίζουν από μία Barbie Lumina πριγκίπισσα των μαργαριταριών κωδικός δώρου BDB45.
Η) Τα τριάντα εννιά (39) κερδίζουν από μία Barbie Γοργόνα Μαγική Μεταμόρφωση, κωδικός δώρου Χ9178
Θ) Τα πενήντα επτά (57) κερδίζουν από μία Ντουλάπα της Barbie, κωδικός δώρου Χ5357.
Ι) Τα πενήντα οκτώ (58) κερδίζουν από μία Barbie Μαγικές Ανταύγειες, κωδικός δώρου Χ7888.
Κ) Τα τριάντα οκτώ (38) κερδίζουν από ένα Διώροφο Εξοχικό Σπίτι της Barbie, κωδικός δώρου Χ7945.
Λ) Τα πενήντα (50) κερδίζουν από μία Barbie Πριγκίπισσα Κάρα – Μαγική Μεταμόρφωση, κωδικός δώρου CDY61.

 

2) Στα πεντακόσια εβδομήντα ένα (571) κύπελλα παγωτού «Κarabola  Hot Wheels»:
Α) Τα είκοσι επτά (27) κερδίζουν από ένα Hot Wheels Deluxe Set παιχνιδιού, κωδικός δώρου Χ9295.
Β) Τα τριάντα ένα (31) κερδίζουν από ένα Hot Wheels Γκαράζ, κωδικός δώρου W5094.
Γ) Τα εκατόν δέκα πέντε (115) κερδίζουν από ένα Hot Wheels Καρχαριάκια, κωδικός δώρου Ρ3893.
Δ) Τα εκατόν δέκα τρία (113) κερδίζουν από ένα Hot Wheels Δεινοσαυράκια, κωδικός δώρου Χ4283.
Ε) Τα εκατόν τρία (103) κερδίζουν από ένα Mega Block Hot Wheels Build & Collect, κωδικός δώρου 851-91706.
Z) Τα εκατόν τριάντα δύο (132) κερδίζουν από ένα Hot Wheels Σκουλήκια –επίθεση στο εργαστήριο, κωδικός δώρου Χ9328.
Η) Τα πενήντα (50) κερδίζουν από ένα Hot Wheels – εργαστήριο Χρωμοκεραυνών, κωδικός δώρου CCP76.

 

Σε όλες τις υπόλοιπες συσκευασίες των ως άνω παγωτών, εκτός των χιλίων εκατόν σαράντα οκτώ τυχερών που κερδίζουν τα ως άνω δώρα, θα εξακολουθήσει να υπάρχει σε όλα ανεξαιρέτως τα κύπελλα το μικρότερο δώρο, που υπάρχει πάντα μέσα σε κάθε κύπελλο  του συγκεκριμένου παγωτού.

4. Όσοι από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό βρουν τα χαρτάκια στα κύπελλα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 8001199099 (κλήση χωρίς χρέωση), να αναφέρουν τον κωδικό που κερδίζει και να αποστείλουν ταχυδρομικώς το καρτελάκι με συστημένη επιστολή υπόψη του κ. Ευάγγελου Μποκίδη στη διεύθυνση της Διοργανώτριας, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564, καθώς και τα υποχρεωτικά προσωπικά  στοιχεία του συμμετέχοντος  ή σε περίπτωση ανηλίκου,  του κηδεμόνα αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού πλέον δεκαπέντε (15) ημερών (αποδεικτικό για την ημερομηνία αποστολής αποτελεί η σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου, ήτοι σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15-01-2016) .
Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα γίνει μέσω ταχυμεταφοράς κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία.

Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο που απαιτείται για την αποστολή των δώρων μέσω ταχυμεταφοράς είτε εκτός, είτε εντός Αθηνών, βαρύνει την ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS A.E.

Εάν ο νικητής είναι ανήλικος, το δώρο θα παραδοθεί σε ένα εκ των  γονέων του ή στο νόμιμο κηδεμόνα αυτού.
Τα δώρα θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τους νικητές μέχρι την 28/02/2016. Μετά την 28/02/2016  το δικαίωμα παραλαβής των νικητών αυτόματα παύει,  οι νικητές παύουν να διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας  Εταιρείας ή της συνεργαζόμενης εταιρείας ή της διαφημιστικής εταιρείας . Μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποσταλούν τα δώρα  και στους νικητές εκτός Αθηνών.

5. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα ή παροχή, χρηματική ή μη, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.  Εκτός από την εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που έκαστος κέρδισε, η Διοργανώτρια, η συνεργαζόμενη εταιρεία και η διαφημιστική εταιρεία ουδεμία άλλη πρόσθετη υποχρέωση έχουν προς αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

 Εαν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του, η  Διοργανώτρια εταιρεία ή η συνεργαζόμενη εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής δεν δικαιούται οποιοδήποτε άλλο δώρο.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής δώρου κατόπιν της παραλαβής του ή αποστολής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν η  Διοργανώτρια εταιρεία ή η συνεργαζόμενη εταιρεία.

6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας και της συνεργαζόμενης εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της  συνεργαζόμενης  εταιρείας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα.

 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά του προϊόντος. Όποιος καταναλωτής το επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί από τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564 συσκευασίες κυπέλλου Karabola χωρίς προϊόν. Εντός κάθε κυπέλλου θα υπάρχει είτε χαρτάκι που θα αναγράφει  “Mπράβο κέρδισες + τον κωδικό δώρου”, είτε το δώρο μικρότερης αξίας.  Σε αυτή την περίπτωση κάθε συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή. Ο καταναλωτής θα μπορεί να τραβάει στην τύχη ένα κυπελλάκι  κι αν αυτό είναι ένα από τα τυχερά που θα περιέχει  κωδικό που κερδίζει,  τότε θα συμμετέχει κανονικά στο διαγωνισμό με τη μέθοδο της στιγμιαίας νίκης ( instant win) κερδίζοντας ένα από τα δώρα του διαγωνισμού.  Για τους καταναλωτές εκτός Αθηνών, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να αποσταλεί ένα κυπελλάκι Karabola χωρίς προϊόν (άπαξ).

8. Η Διοργανώτρια εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. και η συνεργαζόμενη εταιρεία MATΤEL AE, δικαιούνται να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να μεταβάλουν τα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας, να ματαιώσουν ή αναβάλουν το Διαγωνισμό, να τον παρατείνουν ή να μεταβάλουν τους όρους τους  και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση με κάθε πρόσφορο τρόπο  ή/και στην ιστοσελίδα   www.evgaicecreams.gr, στο  www.facebook.com/EVGAicecreams και στα site της ΜΑΤΤEL  www.barbie.gr και
www.hotwheels.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

9. Καθόλη τη διάρκεια του ως άνω διαγωνισμού,  θα υπάρχουν (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) έντυποι οι όροι του διαγωνισμού, με πληροφορίες για το Διαγωνισμό, στα γραφεία της Διοργανώτριας (Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564).

10. Η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. και  η συνεργαζόμενη εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά   λόγω απεργίας ή κοινωνικών διαταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια,  ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, πολέμου  κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αναλογικά και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Δεν φέρουν επίσης ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή ζημίες που θα προκληθούν από τη χρήση αυτών.

11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.


12. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας www.evgaicecreams.gr, στο  www.facebook.com/EVGAicecreams και στα site της ΜΑΤΤEL  www.barbie.gr και
www.hotwheels.gr  τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.
Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E  έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E,  είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων  της εταιρείας  ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E.  Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564. Mετά την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αυτά θα καταστρέφονται.

14. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρίσκονται  καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.evgaicecreams.gr, στο  www.facebook.com/EVGAicecreams και στα site της ΜΑΤΤEL  www.barbie.gr και
www.hotwheels.gr, στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει. Οι ως άνω  όροι θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Αναστασία Ζούρου, Ακαδημίας 28, Αθήνα.

15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής  και ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.16.  Ο παρόν διαγωνισμός και οι όροι και οι προϋποθέσεις του, καθώς και  τυχόν  συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον και που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων